เทคโนโลยีของเราตรวจพบเชื้อโรคหลายชนิดในการทดสอบเดียว ดำเนินการได้ 100% ในช่วง COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาเชื้อโรคอัจฉริยะ การทดสอบการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตรวจสอบโดยผู้ประเมิน ISO17025 บุคคลที่สาม

ส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อหมูของคุณ