เพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มของคุณด้วยเทคโนโลยี MultiPath™ ลดความเสี่ยงต่อโรคในกุ้งและสุกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาเชื้อโรคอัจฉริยะ ผู้นำระดับโลกในการคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตรวจสอบโดยผู้ประเมิน ISO17025 บุคคลที่สาม