การรักษาความปลอดภัยในการผลิตอาหารระดับโลกผ่านการวิเคราะห์ตรวจจับเชื้อก่อโรคที่แม่นยำและชาญฉลาด รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม

การลดต้นทุนในการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่านและเปลี่ยนวิธีการจัดการโรคระบาดและการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในกุ้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ของเรา

จีนิกส์ปฏิวัติการวิธีการทำฟาร์มในปัจจุบันเพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกในอนาคต โดยโรคเป็นอุปสรรคหลักต่อการเพิ่มผลผลิตของระบบการผลิตอาหารทั่วโลกและมักเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับประกันได้


จีนิกส์ได้นำเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้เข้าใจและบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงสุดและได้ผลผลิตโปรตีนจากสัตว์ที่มีคุณภาพสูงส่งถึงผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม


เรียนรู้เพิ่มเติม

Shrimp MultiPath

ด้วยระบบการตรวจจับที่ล้ำสมัยและชาญฉลาดที่ช่วยลดต้นทุนในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเปลี่ยนวิธีจัดการโรคระบาดในกุ้งทั่วโลก

ตรวจจับเชื้อก่อโรค 13 ชนิดซึ่งรวมถึงเชื้อก่อโรคที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยการทดสอบเพียงครั้งเดียว

ระบุสายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของเชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทุกผลการวิเคราะห์ทดสอบและประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อ

รวมถึงมีการวิเคราะห์ทดสอบควบคุมเพื่อตรวงสอบความถูกต้องแม่นยำและความสมบูรณ์ของอาร์เอ็นเอ/ดีเอ็นเอของตัวอย่าง

แสดงผลวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นแม้ว่าจำนวนตัวอย่างในการทดสอบจะมีปริมาณมาก

Shrimp ID

เทคโนโลยีนี้สามารถจัดทำรายการบันทึกการสืบทอดสายพันธุ์ที่ประเมินจากพันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์หรือขยายพันธุ์ที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบในกุ้งแวนนาไมหรือกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

โดยอ้างอิงจากเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SNP ที่ถูกคัดสรรโดย CSIRO เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการตรวจวิเคราะห์

เทคโนโลยีนี้ส่งมอบผลการวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ/ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ซึ่งเหมาะสำหรับการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม

รวมถึงมีการวิเคราะห์ทดสอบควบคุมเพื่อยืนยันความแม่นยำสมบูรณ์ของดีเอ็นเอของตัวอย่าง

เริ่มต้นการวิเคราะห์ทดสอบ

Shrimp MultiPath และ Shrimp ID technology พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบในธุรกิจของท่าน

สั่งวิเคราะห์ทดสอบ