ห้องปฏิบัติการบริการของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 ผู้เชี่ยวชาญด้านกุ้งระดับโลกและนักวิทยาศาสตร์ Global ศูนย์ทดสอบกุ้งระดับโลก