เทคโนโลยีของเราช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มของคุณ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับโลกในการตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ การทดสอบการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตรวจสอบโดยผู้ประเมิน ISO17025 บุคคลที่สาม