เรากำลังช่วยสร้างเศรษฐกิจกุ้งที่แข็งแกร่งในละตินอเมริกา เราเสนอการตรวจหาเชื้อโรคในระยะเริ่มต้น ลดความเสี่ยงเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม ผลงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาค