วิธีการส่งตัวอย่างกุ้งของคุณ - โปรดตรวจสอบขั้นตอนด้านล่างและกรอกแบบฟอร์ม

วิธีเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้ง