Chúng tôi đang giúp xây dựng một nền kinh tế tôm vững mạnh ở Mỹ Latinh Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát hiện mầm bệnh rất sớm Giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Một thành tích mạnh mẽ trong khu vực