Bảo đảm sản lượng lương thực thực phẩm toàn cầu thông qua công nghệ phát hiện mầm bệnh thông minh và chọn giống.

Giảm chi phí xét nghiệm cho tất cả người nuôi tôm và cải tiến việc quản lý bệnh và đàn tôm bố mẹ.

Tìm hiểu thêm

Tầm nhìn

Genics đang hướng tới việc cải tiến công nghệ nuôi tôm ngày nay nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực thực phẩm toàn cầu trong tương lai. Dịch bệnh hiện nay là trở ngại chính trong việc nâng cao năng suất trong những hệ thống sản suất lương thực trên thế giới, và thường mang lại sự rủi ro cao.


Genics cung cấp những giải pháp nhằm tìm hiểu và giảm thiểu những rủi ro này, tối ưu hoá hiệu quả sản suất và tạo ra những sản phẩm protein nguồn gốc động vật chất lượng cao với giá thành thấp hơn.


Tìm hiểu thêm

Shrimp MultiPath

Hệ thống phát hiện bệnh thông minh giúp giảm thiểu chi phí cho người nuôi tôm và thay đổi  cách thức quản lý dịch bệnh trên tôm trên toàn cầu.

Phát hiện đồng thời 13 loại mầm bệnh, bao gồm tất cả các tác nhân gây bệnh quan trọng cho ngành nuôi tôm với chỉ một xét nghiệm

Xác định các biến thể di truyền của các tác nhân gây bệnh có liên quan

Bao gồm các đối chứng để chứng minh độ chính xác của kết quả mỗi xét nghiệm và định lượng mức độ nhiễm bệnh

Bao gồm các đối chứng để xác định tính toàn vẹn của mẫu ADN/ARN

Tổng hợp kết quả nhanh chóng trên số lượng mẫu lớn với thời gian quay vòng dữ liệu nhanh

Shrimp ID

Bảng di sản xác định mối quan hệ về di truyền và phả hệ của đàn, cho phép người nuôi tôm lựa chọn chương trình chọn giống thông minh.

Bao gồm bảng Shrimp ID cho đối tượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và tôm sú (Penaeus monodon)

Dựa trên các chỉ thị đa hình nucleotide đơn ADN (SNP), được chọn lọc bởi CSIRO cho hiệu quả hoạt động cao

Cung cấp dữ liệu về phả hệ/mối liên hệ, lý tưởng cho việc tối đa hoá đa dạng di truyền

Bao gồm xét nghiệm đối chứng để xác nhận tính toàn vẹn mẫu ADN

Bắt đầu kiểm tra

Công nghệ Shrimp MultiPath và Shrimp ID hiện nay có thể giúp cải tiến hiệu quả xét nghiệm bệnh trong quá trình nuôi tôm của bạn.

Đặt hàng