Phát hiện mầm bệnh đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng Một bộ dụng cụ đơn giản để sử dụng cho nông dân Giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp