Những gì khách hàng của chúng tôi nói ... Vượt trội về khả năng phát hiện mầm bệnh sớm ... Hiện chúng tôi đang trên đà nhanh chóng để cải thiện khả năng tồn tại và tăng trưởng ... Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự cải thiện lớn trong sản xuất nauplii ...