Ang aming mga laboratoryo ng serbisyo ay ISO17025 Accredited Mga dalubhasa at siyentipiko sa daigdig na hipon Isang pasilidad na pang-world class para sa pagsubok ng hipon