Paano isumite ang iyong mga sample ng hipon - Pakisuri ang mga hakbang sa ibaba at kumpletuhin ang mga form

Paano mangolekta ng mga sample ng hipon na tissue