Dịch vụ

Hệ thống phát hiện bệnh thông minh giúp giảm thiểu chi phí cho người nuôi tôm và thay đổi  cách thức quản lý dịch bệnh trên tôm trên toàn cầu.

Công nghệ vượt trội

Công nghệ Shrimp MultiPath của chúng tôi hiện tại có khả năng vượt trội trong việc cùng phát hiện nhiều loại mầm bệnh. Độ nhạy và độ đặc hiệu của công nghệ MultiPath tương đương hoặc cao hơn những phương pháp xét nghiệm công nghiệp chuẩn hiện nay. Những phương pháp công nghiệp này thường chỉ xác định được một loại mầm bệnh trong một lần xét nghiệm.

Shrimp MultiPath giảm đáng kể chi phí xét nghiệm mầm bệnh, và lần đầu tiên khiến cho việc xét nghiệm đa mầm bệnh dễ dàng hơn đối với các công ty sản xuất tôm giống, trại tôm giống và trang trại nuôi tôm.

Dữ liệu Shrimp MultiPath cho phép ra những quyết định quản lý nuôi tôm với đầy đủ thông tin nhằm làm giảm nguy cơ bệnh và tối ưu hoá năng suất. Trong trường hợp  bệnh liên quan đến virus gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (IHHNV), Shrimp MultiPath có thể làm tăng giá tôm sản xuất lên 67.000 đô la/ha. Trong trường hợp nhiều mầm bệnh tàn phá hơn như virus đốm trắng, Shrimp MultiPath có thể tạo ra sự khác biệc giữa “trúng mùa” hay “trắng tay”.

Tại nơi nuôi

Lấy một mẫu

Tại phòng thí nghiệm

Thực hiện 13 xét nghiệm trong 1 lần

Tại nơi nuôi

13 kết quả, nhanh hơn, chi phí thấp hơn

*Sellars, M.J., Cowley, J.A., Musson, D., Rao, M., Menzies, M., Coman, G.J., Murphy, M. 2019. Reduced growth performance of Black Tiger shrimp (Penaeus monodon) infected with infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus. Aquaculture 488: 160-166.

Giới thiệu Shrimp MultiPath

Hệ thống phát hiện bệnh thông minh giúp giảm thiểu chi phí cho người nuôi tôm và thay đổi cách thức quản lý dịch bệnh trên tôm trên toàn cầu.

Phát hiện đồng thời 13 loại mầm bệnh, bao gồm tất cả các tác nhân gây bệnh quan trọng cho ngành nuôi tôm với chỉ một xét nghiệm

Xác định các biến thể di truyền của các tác nhân gây bệnh có liên quan

Bao gồm các đối chứng để chứng minh độ chính xác của kết quả mỗi xét nghiệm và định lượng mức độ nhiễm bệnh

Bao gồm các đối chứng để xác định tính toàn vẹn của mẫu ADN/ARN

Tổng hợp kết quả nhanh chóng trên số lượng mẫu lớn với thời gian quay vòng dữ liệu nhanh

Giải pháp

Mầm bệnh trong nuôi tôm

Mầm bệnh trong nuôi tôm gây tổn thất 6 tỉ đô la hằng năm trên thế giới. Tôm thường mang nhiều mầm bệnh tại bất kỳ thời điểm nào. Những xét nghiệm cho một loại bệnh hiện nay thì quá tốn kém nếu ứng dụng để phát hiện nhiều mầm bệnh.

Giải pháp của chúng tôi là Shrimp MultiPath. Được phát triển tại tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Úc CSIRO, Shrimp MultiPath phát hiện được 13 loại mầm bệnh thường xuất hiện trong ao nuôi với chỉ một lần xét nghiệm. Shrimp MultiPath giảm đáng kể chi phí với độ nhạy, độ đặc hiệu, định lượng và thời gian quay vòng dữ liệu vượt trội. Shrimp MultiPath sẽ thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi việc xét nghiệm mầm bệnh như là một công cụ tổng hợp trong việc quản lý bệnh trên tôm đồng thời cải thiện năng suất và lợi nhuận trên toàn cầu.

Giới thiệu Shrimp ID

Bảng di sản xác định mối quan hệ về di truyền và phả hệ của đàn, cho phép người nuôi tôm lựa chọn chương trình chọn giống thông minh.

Bao gồm bảng Shrimp ID cho đối tượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và tôm sú (Penaeus monodon)

Dựa trên các chỉ thị đa hình nucleotide đơn ADN (SNP), được chọn lọc bởi CSIRO cho hiệu quả hoạt động cao

Cung cấp dữ liệu về phả hệ/mối liên hệ, lý tưởng cho việc tối đa hoá đa dạng di truyền

Bao gồm xét nghiệm đối chứng để xác nhận tính toàn vẹn mẫu ADN

Giải pháp

Tìm hiểu về huyết thống và sự liên hệ di truyền

Tôm thường được nuôi chung trong nhóm hỗn hợp không được đánh dấu từ giai đoạn ấu trùng hoặc hậu ấu trùng. Việc lựa chọn chương trình nhân giống chọn lọc là rất quan trọng để biết được cấu trúc phả hệ khi tôm nuôi đạt giai đoạn sinh sản nhằm đảm bảo tính đa dạng di truyền cao nhất được duy trì đối với dòng tôm bố mẹ. Việc có thêm lựa chọn kết hợp dữ liệu về mầm bệnh với dữ liệu về phả hệ có thể cải thiện chiến lược chọn giống của bạn. Những dịch vụ xét nghiệm phả hệ di truyền hiện nay có chi phí cao và không thể so sánh về hiệu quả với công nghệ sàng lọc mầm bệnh.

Giải pháp của chúng tôi là Shrimp ID. Được phát triển tại cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Úc CSIRO cho tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và tôm sú (Penaeus monodon). Bảng Shrimp ID đã được thử nghiệm trên 5 năm trên các quần thể tôm thẻ chân trắng và tôm sú trên toàn thế giới nhằm xác định phả hệ và sự liên quan di truyền của tôm. Shrimp ID và Shrimp MultiPath khi được kết hợp sẽ tạo ra quy trình hoàn hảo trong phòng thí nghiệm, dẫn đến quy trình phân tích phả hệ ADN hiệu quả kinh tế cao.

Bắt đầu kiểm tra

Công nghệ Shrimp MultiPath và Shrimp ID hiện nay có thể giúp cải tiến hiệu quả xét nghiệm bệnh trong quá trình nuôi tôm của bạn.

Đặt hàng