Dịch vụ

Hệ thống phát hiện bệnh thông minh giúp giảm thiểu chi phí cho người nuôi tôm và thay đổi  cách thức quản lý dịch bệnh trên tôm trên toàn cầu.

Tôm MultiPath Xtra với phát hiện DIV 1.

Tên đáng tin cậy trong phát hiện mầm bệnh đã trở nên tốt hơn.

Giới thiệu Tôm MultiPath Xtra.

Tôm MultiPath Xtra là hệ thống quét cảnh báo sớm tiên tiến mới của chúng tôi để tìm 14 mầm bệnh có ý nghĩa thương mại. Xtra thích tất cả các cải tiến dữ liệu được tìm thấy trong Tôm MultiPath ban đầu với việc bổ sung nhiều dự đoán về virut ánh kim Decapod 1, DIV-1.

Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) là một tác nhân truyền nhiễm mới nổi gần đây gây tử vong cao ở Penaeus vannamei. DIV1 có thể ảnh hưởng đến tôm hậu ấu trùng, tôm non và tôm con, chủ yếu trong mùa nhiệt độ thấp. Sự xuất hiện gần đây của virus đã không cho phép nghiên cứu đầy đủ để liên kết các tác động bên ngoài như các yếu tố gây căng thẳng về môi trường, dinh dưỡng, sinh lý hoặc bệnh lý để ảnh hưởng đến tính nhạy cảm và mức độ tử vong của bệnh virus. Các cơ quan mục tiêu chính cho nhiễm trùng DIV1 là mô tạo máu, mang và xoang gan. Tỷ lệ tử vong cao lên tới 80% đã được báo cáo trong trang trại P. vannamei.

Ngoài ra, virus DIV1 đã được phát hiện trên các mẫu P. monodon hoang dã bị bắt ở Ấn Độ Dương, và do đó, rất nên kiểm tra từng lô tôm bố mẹ P. monodon được đánh bắt tự nhiên để sử dụng trong các cơ sở nuôi tôm thương mại cho tải lượng virus DIV1 xét nghiệm dựa trên phân tử như PCR.

Xét nghiệm PCR Tôm MultiPath Xtra sẽ giúp xác nhận nhiễm DIV1 cũng như cung cấp thông tin cho người sản xuất về sự hiện diện và / hoặc không có vi-rút này và các mầm bệnh tôm khác thường xuyên trong các hệ thống nuôi, theo cách chính xác, đáng tin cậy và định lượng (số lượng mầm bệnh trên mỗi mẫu vật).

Giới thiệu Shrimp MultiPath

Hệ thống phát hiện bệnh thông minh giúp giảm thiểu chi phí cho người nuôi tôm và thay đổi cách thức quản lý dịch bệnh trên tôm trên toàn cầu.

Phát hiện đồng thời 13 loại mầm bệnh, bao gồm tất cả các tác nhân gây bệnh quan trọng cho ngành nuôi tôm với chỉ một xét nghiệm

Xác định các biến thể di truyền của các tác nhân gây bệnh có liên quan

Bao gồm các đối chứng để chứng minh độ chính xác của kết quả mỗi xét nghiệm và định lượng mức độ nhiễm bệnh

Bao gồm các đối chứng để xác định tính toàn vẹn của mẫu ADN/ARN

Tổng hợp kết quả nhanh chóng trên số lượng mẫu lớn với thời gian quay vòng dữ liệu nhanh

Giải pháp

Mầm bệnh trong nuôi tôm

Mầm bệnh trong nuôi tôm gây tổn thất 6 tỉ đô la hằng năm trên thế giới. Tôm thường mang nhiều mầm bệnh tại bất kỳ thời điểm nào. Những xét nghiệm cho một loại bệnh hiện nay thì quá tốn kém nếu ứng dụng để phát hiện nhiều mầm bệnh.

Giải pháp của chúng tôi là Shrimp MultiPath. Được phát triển tại tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Úc CSIRO, Shrimp MultiPath phát hiện được 13 loại mầm bệnh thường xuất hiện trong ao nuôi với chỉ một lần xét nghiệm. Shrimp MultiPath giảm đáng kể chi phí với độ nhạy, độ đặc hiệu, định lượng và thời gian quay vòng dữ liệu vượt trội. Shrimp MultiPath sẽ thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi việc xét nghiệm mầm bệnh như là một công cụ tổng hợp trong việc quản lý bệnh trên tôm đồng thời cải thiện năng suất và lợi nhuận trên toàn cầu.

Giới thiệu Shrimp ID

Bảng di sản xác định mối quan hệ về di truyền và phả hệ của đàn, cho phép người nuôi tôm lựa chọn chương trình chọn giống thông minh.

Bao gồm bảng Shrimp ID cho đối tượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và tôm sú (Penaeus monodon)

Dựa trên các chỉ thị đa hình nucleotide đơn ADN (SNP), được chọn lọc bởi CSIRO cho hiệu quả hoạt động cao

Cung cấp dữ liệu về phả hệ/mối liên hệ, lý tưởng cho việc tối đa hoá đa dạng di truyền

Bao gồm xét nghiệm đối chứng để xác nhận tính toàn vẹn mẫu ADN

Giải pháp

Tìm hiểu về huyết thống và sự liên hệ di truyền

Tôm thường được nuôi chung trong nhóm hỗn hợp không được đánh dấu từ giai đoạn ấu trùng hoặc hậu ấu trùng. Việc lựa chọn chương trình nhân giống chọn lọc là rất quan trọng để biết được cấu trúc phả hệ khi tôm nuôi đạt giai đoạn sinh sản nhằm đảm bảo tính đa dạng di truyền cao nhất được duy trì đối với dòng tôm bố mẹ. Việc có thêm lựa chọn kết hợp dữ liệu về mầm bệnh với dữ liệu về phả hệ có thể cải thiện chiến lược chọn giống của bạn. Những dịch vụ xét nghiệm phả hệ di truyền hiện nay có chi phí cao và không thể so sánh về hiệu quả với công nghệ sàng lọc mầm bệnh.

Giải pháp của chúng tôi là Shrimp ID. Được phát triển tại cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Úc CSIRO cho tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và tôm sú (Penaeus monodon). Bảng Shrimp ID đã được thử nghiệm trên 5 năm trên các quần thể tôm thẻ chân trắng và tôm sú trên toàn thế giới nhằm xác định phả hệ và sự liên quan di truyền của tôm. Shrimp ID và Shrimp MultiPath khi được kết hợp sẽ tạo ra quy trình hoàn hảo trong phòng thí nghiệm, dẫn đến quy trình phân tích phả hệ ADN hiệu quả kinh tế cao.

Bắt đầu kiểm tra

Công nghệ Shrimp MultiPath và Shrimp ID hiện nay có thể giúp cải tiến hiệu quả xét nghiệm bệnh trong quá trình nuôi tôm của bạn.

Đặt hàng