Các phòng thí nghiệm dịch vụ của chúng tôi được công nhận ISO17025 Các chuyên gia và nhà khoa học về tôm toàn cầu Cơ sở kiểm nghiệm tôm đẳng cấp thế giới