Liên lạc

Genics Pty Ltd
Gehrmann Laboratories, Level 5
60 Research Road, University of Queensland
St Lucia, QLD 4067 AUSTRALIA

Gọi cho chúng tôi vào số +61 1300 895 515 hoặc gửi thông tin chi tiết của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.