Sản phẩm

Sẽ được cập nhật sớm
Gọi cho chúng tôi vào số 1300 895 515 hoặc gửi câu hỏi cho chúng tôi trên trang Liên hệ.

Hiện tại chưa có thông tin

Bắt đầu kiểm tra

Công nghệ Shrimp MultiPath và Shrimp ID hiện nay có thể giúp cải tiến hiệu quả xét nghiệm bệnh trong quá trình nuôi tôm của bạn.

Đặt hàng