Giới thiệu về Genics

Những ứng dụng công nghệ nuôi cải tiến ngày nay giúp đảm bảo vấn đề an ninh thực phẩm trên toàn cầu trong tương lai.

Dịch bệnh hiện nay là trở ngại chính trong việc nâng cao năng suất trong những hệ thống sản suất lương thực trên thế giới và thường có rủi ro cao.

Genics cung cấp những giải pháp nhằm tìm hiểu và giảm thiểu những rủi ro này, tối đa hoá hiệu quả sản suất và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao với giá thành thấp.

Cách thức hoạt động

Công nghệ độc quyền của chúng tôi phát hiện và định lượng được 13 loại tác nhân gây bệnh thường xuất hiện trong ao với độ nhạy tương đương hoặc trong đa số trường hợp cao hơn các xét nghiệm OIE và các xét nghiệm công nghiệp chuẩn.

Shrimp MultiPath phát hiện được hầu hết những biến thể di truyền phổ biến của tất cả tác nhân gây bệnh và đã được bao gồm các đối chứng kiểm tra chất lượng cho quy trình tách ADN và phiên mã ngược.  Shrimp Multipath mang lại hiệu quả về kinh tế và tiết kiệm thời gian khi xét nghiệm đồng thời nhiều tác nhân gây bệnh.

Kết quả nhanh

Shrimp Multipath sử dụng dữ liệu để cho phép đưa ra quyết định về quản lý ngay tại cơ sở nuôi nhằm tối ưu hoá năng suất và giảm thiểu rủi ro.

Hạn chế của các phương pháp chuẩn hiện nay là chúng không thể phát hiện số lượng lớn mạch khuôn được tổng hợp trong phản ứng PCR đa mổi.

Công nghệ Shrimp MultiPath có thể đo số lượng mạch khuôn được tổng hợp trong phản ứng PCR qua việc phát hiện sự hiện diện và số lượng bản sao của nhiều tác nhân gây bệnh được phát hiện đồng thời, nhằm cho kết quả rõ ràng và đầy đủ.

Tìm hiểu thêm

Cam kết về giá trị của Shrimp MultiPath

  • Công nghệ MultiPath phát hiện đồng thời nhiều tác nhân gây bệnh với chi phí thấp nhất so với những công nghệ trong danh sách những mầm bệnh thông thường (danh sách này được xây dựng thông qua quá trình tư vấn) cho nền công nghiệp nuôi tôm toàn cầu.
  • Thiết lập cơ sở dữ liệu cho phép đưa ra những quyết định trong việc quản lý dựa trên số liệu để tối ưu hoá năng suất và giảm thiểu rủi ro
  • Phát hiện mang tính định lượng 13 loại tác nhân gây bệnh thường xuất hiện trong các ao nuôi với độ nhạy tương đương hoặc trong một số trường hợp độ nhạy cao hơn so với các tiêu chuẩn trong công nghiệp hiện nay.
  • Phát hiện được các biến thể di truyển của mầm bệnh và được tích hợp các đối chứng kiểm định chất lượng cho quá trình tách nucleic acid (ADN & ARN) và phiên mã ngược. Hiệu quả kinh tế cao và tiết kiệm thời gian xét nghiệm đồng thời nhiều tác nhân gây bệnh.

Cam kết về giá trị của Shrimp ID

  • Hiệu quả kinh tế cao trong việc tạo phả hệ ADN và ma trận tương quan di truyền với thời gian quay vòng dữ liệu nhanh
  • Tương thích với quy trình của Shrimp MultiPath, giảm chi phí cho mỗi lần xét nghiệm và tinh giản việc thu thập dữ liệu
  • Có sẵn cho các đối tượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và tôm sú (Penaeus monodon)
  • Lý tưởng cho việc kết hợp dữ liệu thu thập từ Shrimp Multipath và giúp đưa ra các quyết định quản lý thông minh cho các chương trình chọn giống

Bắt đầu kiểm tra

Công nghệ Shrimp MultiPath và Shrimp ID hiện nay có thể giúp cải tiến hiệu quả xét nghiệm bệnh trong quá trình nuôi tôm của bạn.

Đặt hàng