บุคลากร

ปฏิวัติการวิธีการทำฟาร์มในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกในอนาคต

ทีมของเรา

จีนิกส์ได้ก่อตั้งทีมโดยรวบรวมผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงเข้ามาร่วมทีมกับจีนิกส์

Melony Sellars

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Dr. Melony Sellars มีประสบการณ์ในด้านการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากว่า 20 ปี โดยมีภูมิหลังในเชิงลึกด้านการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้ง เธอมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการประยุกต์ใช้วิธีการการเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ที่ทันสมัยมาแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม, พันธุศาสตร์,และโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์

Peter Blunt

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Mr Peter Blunt เป็นผู้จัดการทั่วไปที่มีประสบการณ์สูงในองค์กรและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เขาสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและบัญชีอย่างเป็นทางการและมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติมามากกว่า 25 ปีในการพัฒนาธุรกิจ,การดำเนินงาน, และเทคโนโลยีใหม่ในเชิงพานิชย์

Louise Franz

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

Louise Franz มีประสบการณ์มากมายในการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการและได้รับการรับรองในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยสุขภาพมนุษย์และสัตว์ เธอเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทดสอบ

Ralf Moser

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Dr. Ralf Moser มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ความเชี่ยวชาญอันกว้างขวางของเขาครอบคลุมไปถึงแอปพลิเคชั่นฟังก์ชั่นหลัก ๆ ทั้งหมดเพื่อระบุและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในมนุษย์สัตว์แบคทีเรียและไวรัส

Chris Eccleston

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร

Mr Chris Eccleston เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารที่มีประสบการณ์สูง ในอาชีพของเขา 20 ปีเขาได้ทำงานกับ start-up และ scale-ups ในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันข้อเสนอที่มีคุณค่าและกลยุทธ์การสื่อสาร เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ได้รับรางวัลโดยมีความแตกต่างจากหนึ่งในหลักสูตร MBA ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของออสเตรเลีย

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ใด้ให้การสนับสนุนทีมจีนิกส์ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาของเรา

Nigel Preston

Dr. Nigel Preston เป็นเจ้าหน้าที่ระดับโลกในด้านการเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมด้วยประสบการณ์ทางงานวิจัยอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลระหว่างประเทศและผู้กำหนดนโยบาย ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของ World Fish และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโครงการอาหารในอนาคตที่ CSIRO

Matthew West

Mr Matthew West เป็นประธานของสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งออสเตรเลีย (APFA) และผู้จัดการทั่วไปของ Australian Prawn Farms เขามีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ในการทำฟาร์มกุ้งในประเทศออสเตรเลียและบริหารจัดการอุตสาหกรรมในรัฐควีนส์แลนด์ของเราในขณะที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐควีนส์แลนด์และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

Hugo LeMessurier

Mr Hugo LeMessurier เป็นนักวางแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี ในด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคของมนุษย์และสัตว์ คุณ ฮิวโก้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทข้ามชาติในสหภาพยุโรป,สหรัฐอเมริกา,และออสเตรเลีย เขามีความเชี่ยวชาญในจำหน่ายเทคโนโลยีใหม่ๆ เชิงพานิชย์ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, อาหาร, การป้องกัน, คำแนะนำ, และธุรกิจเคมีชนิดพิเศษ

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

เริ่มต้นการวิเคราะห์ทดสอบ

Shrimp MultiPath และ Shrimp ID technology พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบในธุรกิจของท่าน

สั่งวิเคราะห์ทดสอบ