โซลูชันการทำฟาร์มที่ชาญฉลาดขึ้น ดำเนินการได้ 100% ในช่วง COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาเชื้อโรคอัจฉริยะ ผู้นำระดับโลกในการคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตรวจสอบโดยผู้ประเมิน ISO17025 บุคคลที่สาม