การบริการ

ด้วยระบบการตรวจจับที่ล้ำสมัยและชาญฉลาดที่ช่วยลดต้นทุนในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเปลี่ยนวิธีจัดการโรคระบาดในกุ้งทั่วโลก

Shrimp MultiPath Xtra พร้อมการตรวจจับ DIV 1

ชื่อที่เชื่อถือได้ในการตรวจหาเชื้อโรคนั้นดีขึ้น
แนะนำกุ้ง MultiPath Xtra

Shrimp MultiPath Xtra เป็นการสแกนระบบเตือนภัยล้ำสมัยใหม่ล่าสุดของเราเพื่อค้นหาเชื้อโรค 14 ชนิดที่มีความสำคัญทางการค้า Xtra สนุกกับนวัตกรรมข้อมูลทั้งหมดที่พบใน Shrimp MultiPath ดั้งเดิมด้วยการเพิ่ม Decapod iridescent virus 1, DIV-1

Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เป็นสารติดเชื้อที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้เกิดอัตราการตายสูงใน Penaeus vannamei DIV1 สามารถส่งผลกระทบต่อช่วงหลัง postlarvae, เยาวชนและ subadult กุ้งส่วนใหญ่ในช่วงฤดูอุณหภูมิต่ำ การเกิดขึ้นของไวรัสเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่อนุญาตให้มีการวิจัยเพียงพอที่จะเชื่อมโยงผลกระทบภายนอกเช่นแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมโภชนาการสรีรวิทยาหรือพยาธิสภาพที่มีผลต่อความอ่อนแอและระดับการตายของโรคไวรัส อวัยวะเป้าหมายหลักสำหรับการติดเชื้อ DIV1 คือเนื้อเยื่อเม็ดเลือด, เหงือกและไซนัสตับ มีรายงานการเสียชีวิตสูงถึง 80% ใน P. vannamei

นอกจากนี้ไวรัส DIV1 ยังถูกตรวจพบในตัวอย่างป่าของ P. monodon ที่ติดอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและดังนั้นจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้คัดกรองทุกชุดของ P. monodon พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ถูกจับในป่าเพื่อใช้ในโรงงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์สำหรับโหลดไวรัส DIV1 โดย การทดสอบระดับโมเลกุลเช่น PCR

การทดสอบ Shrimp MultiPath Xtra PCR จะช่วยยืนยันการติดเชื้อ DIV1 รวมทั้งให้ข้อมูลกับผู้ผลิตเกี่ยวกับการมีอยู่และ / หรือไม่มีไวรัสนี้และเชื้อก่อโรคกุ้งอื่น ๆ ที่พบบ่อยในระบบการเลี้ยงในวิธีที่แม่นยำเชื่อถือได้และเชิงปริมาณ ตัวอย่าง).

แนะนำ Shrimp MultiPath

ด้วยระบบการตรวจจับที่ล้ำสมัยและชาญฉลาดที่ช่วยลดต้นทุนในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเปลี่ยนวิธีจัดการโรคระบาดในกุ้งทั่วโลก

ตรวจจับเชื้อก่อโรค 13 ชนิดซึ่งรวมถึงเชื้อก่อโรคที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยการทดสอบเพียงครั้งเดียว

ระบุสายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของเชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทุกผลการวิเคราะห์ทดสอบและประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อ

รวมถึงมีการวิเคราะห์ทดสอบควบคุมเพื่อตรวงสอบความถูกต้องแม่นยำและความสมบูรณ์ของอาร์เอ็นเอ/ดีเอ็นเอของตัวอย่าง

แสดงผลวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นแม้ว่าจำนวนตัวอย่างในการทดสอบจะมีปริมาณมาก

การแก้ปัญหา

เชื้อก่อโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้ง

เชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดโรคระบาดในการเพาะเลี้ยงกุ้งนั้นทำให้เกิดการสูญเสียเงินถึง 6 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีทั่วโลก โดยกุ้งมักจะปนเปื้อนเชื้อก่อโรคหลายชนิดในเวลาเดียวกันและวิธีวิเคราะห์ทดสอบการตรวจหาเชื้อก่อโรคในปัจจุบันสามารถตรวจจับได้เพียง 1 ชนิดต่อการทดสอบ 1 ครั้ง ทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งเป็นที่สิ่งห้ามไม่ได้สำหรับการสั่งตรวจเชื้อก่อโรคหลายชนิดด้วยการวิเคราะห์ทดสอบด้วยวิธีเดิม

ทางแก้ปัญหาของเราคือ วิธีวิเคราะห์ Shrimp MultiPath ที่ได้รับการออกแบบคิดค้นโดย CSIRO ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของออสเตรเลียโดยวิธีวิเคราะห์ทดสอบนี้จะตรวจพบเชื้อก่อโรค 13 ชนิดที่เกี่ยวข้องในเชิงพานิชย์ในการทดสอบเพียงครั้งเดียว Shrimp MultiPath ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบลงอย่างมากและด้วยความไว, ความจำเพาะ, ความแม่นยำในปริมาณ, และใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลที่เหนือกว่าวิธีเดิม  Shrimp MultiPath จะส่งเสริมการวิเคราะห์ทดสอบเชื้อก่อโรคอย่างกว้างขวางในฐานะที่วิธีวิเคราะห์ทดสอบนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการโรคระบาดในกุ้งและเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตและผลกำไรทั่วโลก

แนะนำ Shrimp ID

เทคโนโลยีนี้สามารถจัดทำรายการบันทึกการสืบทอดสายพันธุ์ที่ประเมินจากพันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์หรือขยายพันธุ์ที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบในกุ้งแวนนาไมหรือกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

โดยอ้างอิงจากเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SNP ที่ถูกคัดสรรโดย CSIRO เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการตรวจวิเคราะห์

เทคโนโลยีนี้ส่งมอบผลการวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ/ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ซึ่งเหมาะสำหรับการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม

รวมถึงมีการวิเคราะห์ทดสอบควบคุมเพื่อยืนยันความแม่นยำสมบูรณ์ของดีเอ็นเอของตัวอย่าง

การแก้ปัญหา

ความเข้าใจในพันธุ์ประวัติและความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม

กุ้งมักได้รับการเพาะเลี้ยงเป็นครอบครัวผสมที่ไม่มีการติดแท็กตั้งแต่กุ้งยังเป็นตัวอ่อนหรือแม้แต่ในวัยหลังตัวอ่อน ภารกิจที่สำคัญในการคัดเลือดผสมพันธุ์คือการทำความเข้าใจพันธุ์ประวัติของแม่พันธุ์พ่อพันธุ์กุ้งของท่าน ในขณะที่พวกมันเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าการเพาะพันธุ์นั้นจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมอย่างสูงสุดในสายพันธุ์กุ้งของท่าน การมีตัวเลือกในการเปรียบเทียบหาข้อมูลที่ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกันของเชื้อก่อโรคจากฐานข้อมูล เชื้อก่อโรคพร้อมกับพันธุ์ประวัตินี้จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การคัดเลือกพันธุ์กุ้งของท่านได้ในอนาคต ปัจจุบันบริการตรวจพันธุ์ประวัติทางพันธุกรรม (genetic pedigree) ในกุ้งมีราคาแพงมากและไม่มีวิธีวิเคราะห์ใดที่มาพร้อมกับการตรวจวิเคราะห์คัดแยกเชื้อก่อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง

ทางออกของเราคือ Shrimp ID ที่ได้รับการออกแบบคิดค้นโดย CSIRO ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของออสเตรเลียสำหรับทั้งกุ้งขาวแวนนาไมหรือกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) กระบวนการทดสอบ Shrimp ID ได้รับการทดลองและวิเคราะห์ทดสอบมานานกว่า 5 ปีในประชากรของกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อประเมินพันธุ์ประวัติและความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กุ้ง ทั้งการวิเคราะห์ทดสอบ Shrimp ID และ Shrimp MultiPath เป็นกระบวนการทำงานที่ส่งเสริมกันในห้องปฏิบัติการส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ดีเอ็นเอพันธุ์ประวัติ (DNA pedigree) ที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่ากับการลงทุน

เริ่มต้นการวิเคราะห์ทดสอบ

Shrimp MultiPath และ Shrimp ID technology พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบในธุรกิจของท่าน

สั่งวิเคราะห์ทดสอบ