การบริการ

ด้วยระบบการตรวจจับที่ล้ำสมัยและชาญฉลาดที่ช่วยลดต้นทุนในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเปลี่ยนวิธีจัดการโรคระบาดในกุ้งทั่วโลก

เทคโนโลยีที่ยังไม่มีใครเทียบได้

Shrimp MultiPath technology ของเรานั้นไม่มีใครเทียบได้ในความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจจับเชื้อก่อโรคในกุ้งหลายชนิดในเพียงครั้งเดียว ความไวและความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ทดสอบนี้มีค่าเท่ากับหรือเหนือกว่าวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันซึ่งโดยทั่วไปจะตรวจพบเชื้อก่อโรคเพียงชนิดเดียวในการทดสอบแต่ละครั้ง

Shrimp MultiPath ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบเชื้อก่อโรคอย่างมีนัยสำคัญและเป็นครั้งแรกที่มีวิธีวิเคราะห์ทดสอบที่สามารถตรวจจับเชื้อก่อโรคได้หลายชนิดภายในการทดสอบครั้งเดียวเหมาะสำหรับบริษัทผู้เพาะพันธุ์กุ้ง, โรงเพาะพันธุ์, และฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

ข้อมูลจาก Shrimp MultiPath ช่วยสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจในการจัดการที่ลดความเสี่ยงของโรคและเพิ่มปริมาณผลผลิตจากฐานของข้อมูลของเรา เช่น ในกรณีของการติดเชื้อไวรัส Hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) หากท่านใช้วิธีวิเคราะห์ Shrimp MultiPath จะสามารถป้องกันค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นภายในฟาร์มหากเกิดการติดเชื้อซึ่งค่าใช้จ่ายที่ป้องกันได้นั้น สูงถึง 67,000 เหรียญสหรัฐ* หรือในกรณีของเชื้อก่อโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง เช่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคจุดขาว (WSSV) หากฟาร์มกุ้งเกิดโรคระบาดนี้แล้วไม่สามารถตรวจจับเชื้อก่อโรคได้ทันท่วงที อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากถึงขั้นผลผลิตล๊อตนั้นไม่สามารถขายได้ แต่ด้วยวิธีวิเคราะห์ Shrimp MultiPath นี้จะสามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้

ฟาร์มของผู้รับบริการ

เก็บตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ในห้องปฎิบัติการทดสอบของเรา

ทำการวิเคราะห์ทดสอบ 13 รายการจาก 1 ตัวอย่าง

ฟาร์มของผู้รับบริการ

ท่านจะได้รับ 13 ผลการวิเคราะห์และคำแนะนำอย่างรวดเร็วในราคาย่อมเยาว์

*Sellars, M.J., Cowley, J.A., Musson, D., Rao, M., Menzies, M., Coman, G.J., Murphy, M. 2019. Reduced growth performance of Black Tiger shrimp (Penaeus monodon) infected with infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus. Aquaculture 488: 160-166.

แนะนำ Shrimp MultiPath

ด้วยระบบการตรวจจับที่ล้ำสมัยและชาญฉลาดที่ช่วยลดต้นทุนในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเปลี่ยนวิธีจัดการโรคระบาดในกุ้งทั่วโลก

ตรวจจับเชื้อก่อโรค 13 ชนิดซึ่งรวมถึงเชื้อก่อโรคที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยการทดสอบเพียงครั้งเดียว

ระบุสายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของเชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทุกผลการวิเคราะห์ทดสอบและประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อ

รวมถึงมีการวิเคราะห์ทดสอบควบคุมเพื่อตรวงสอบความถูกต้องแม่นยำและความสมบูรณ์ของอาร์เอ็นเอ/ดีเอ็นเอของตัวอย่าง

แสดงผลวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นแม้ว่าจำนวนตัวอย่างในการทดสอบจะมีปริมาณมาก

การแก้ปัญหา

เชื้อก่อโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้ง

เชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดโรคระบาดในการเพาะเลี้ยงกุ้งนั้นทำให้เกิดการสูญเสียเงินถึง 6 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีทั่วโลก โดยกุ้งมักจะปนเปื้อนเชื้อก่อโรคหลายชนิดในเวลาเดียวกันและวิธีวิเคราะห์ทดสอบการตรวจหาเชื้อก่อโรคในปัจจุบันสามารถตรวจจับได้เพียง 1 ชนิดต่อการทดสอบ 1 ครั้ง ทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งเป็นที่สิ่งห้ามไม่ได้สำหรับการสั่งตรวจเชื้อก่อโรคหลายชนิดด้วยการวิเคราะห์ทดสอบด้วยวิธีเดิม

ทางแก้ปัญหาของเราคือ วิธีวิเคราะห์ Shrimp MultiPath ที่ได้รับการออกแบบคิดค้นโดย CSIRO ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของออสเตรเลียโดยวิธีวิเคราะห์ทดสอบนี้จะตรวจพบเชื้อก่อโรค 13 ชนิดที่เกี่ยวข้องในเชิงพานิชย์ในการทดสอบเพียงครั้งเดียว Shrimp MultiPath ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบลงอย่างมากและด้วยความไว, ความจำเพาะ, ความแม่นยำในปริมาณ, และใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลที่เหนือกว่าวิธีเดิม  Shrimp MultiPath จะส่งเสริมการวิเคราะห์ทดสอบเชื้อก่อโรคอย่างกว้างขวางในฐานะที่วิธีวิเคราะห์ทดสอบนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการโรคระบาดในกุ้งและเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตและผลกำไรทั่วโลก

แนะนำ Shrimp ID

เทคโนโลยีนี้สามารถจัดทำรายการบันทึกการสืบทอดสายพันธุ์ที่ประเมินจากพันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์หรือขยายพันธุ์ที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบในกุ้งแวนนาไมหรือกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

โดยอ้างอิงจากเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SNP ที่ถูกคัดสรรโดย CSIRO เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการตรวจวิเคราะห์

เทคโนโลยีนี้ส่งมอบผลการวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ/ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ซึ่งเหมาะสำหรับการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม

รวมถึงมีการวิเคราะห์ทดสอบควบคุมเพื่อยืนยันความแม่นยำสมบูรณ์ของดีเอ็นเอของตัวอย่าง

การแก้ปัญหา

ความเข้าใจในพันธุ์ประวัติและความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม

กุ้งมักได้รับการเพาะเลี้ยงเป็นครอบครัวผสมที่ไม่มีการติดแท็กตั้งแต่กุ้งยังเป็นตัวอ่อนหรือแม้แต่ในวัยหลังตัวอ่อน ภารกิจที่สำคัญในการคัดเลือดผสมพันธุ์คือการทำความเข้าใจพันธุ์ประวัติของแม่พันธุ์พ่อพันธุ์กุ้งของท่าน ในขณะที่พวกมันเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าการเพาะพันธุ์นั้นจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมอย่างสูงสุดในสายพันธุ์กุ้งของท่าน การมีตัวเลือกในการเปรียบเทียบหาข้อมูลที่ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกันของเชื้อก่อโรคจากฐานข้อมูล เชื้อก่อโรคพร้อมกับพันธุ์ประวัตินี้จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การคัดเลือกพันธุ์กุ้งของท่านได้ในอนาคต ปัจจุบันบริการตรวจพันธุ์ประวัติทางพันธุกรรม (genetic pedigree) ในกุ้งมีราคาแพงมากและไม่มีวิธีวิเคราะห์ใดที่มาพร้อมกับการตรวจวิเคราะห์คัดแยกเชื้อก่อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง

ทางออกของเราคือ Shrimp ID ที่ได้รับการออกแบบคิดค้นโดย CSIRO ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของออสเตรเลียสำหรับทั้งกุ้งขาวแวนนาไมหรือกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) กระบวนการทดสอบ Shrimp ID ได้รับการทดลองและวิเคราะห์ทดสอบมานานกว่า 5 ปีในประชากรของกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อประเมินพันธุ์ประวัติและความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กุ้ง ทั้งการวิเคราะห์ทดสอบ Shrimp ID และ Shrimp MultiPath เป็นกระบวนการทำงานที่ส่งเสริมกันในห้องปฏิบัติการส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ดีเอ็นเอพันธุ์ประวัติ (DNA pedigree) ที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่ากับการลงทุน

เริ่มต้นการวิเคราะห์ทดสอบ

Shrimp MultiPath และ Shrimp ID technology พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบในธุรกิจของท่าน

สั่งวิเคราะห์ทดสอบ