นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของจีนิกส์
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นพันธกิจของเราที่กำหนดขึ้นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่มอบให้แก่เราหรือที่เราเก็บรวบรวมทางออฟไลน์หรือทางออนไลน์รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของเรา genics.com.au (เว็บไซต์) และทางอีเมล์ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราในที่นี้หมายถึง Genics Pty Ltd ABN 86 623 276 586

ข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจะเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน ได้แก่:

– ชื่อของท่านและชื่อบริษัท;
– ข้อมูลติดต่อของท่าน ได้แก่ อีเมล์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่ที่ตั้ง, และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์;
– ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราผ่านทางการแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากลูกค้า;
– ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน และ/หรือ ข้อมูลที่ท่านสอบถามและข้อมูลที่เราตอบกลับท่าน;
– เซสชันเบราว์เซอร์ของท่านและข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลอุปกรณ์, และสถิติการดูหน้าเว็บและเซสชันแหล่งที่มาการสืบค้นคำค้นหาและ/หรือพฤติกรรมการท่องเว็บ;
– ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรารวมถึงการใช้คุกกี้อินเทอร์เน็ต, การสื่อสารกับเว็บไซต์ของเรา, ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้, ประเภทของระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้, และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน;
– ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่ท่านมอบให้แก่เราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา, แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง, แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง; และ
– ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ร้องขอโดยเราและ/หรือส่งมอบโดยท่านหรือบุคคลที่สาม

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลที่สาม

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจรวบรวม, เก็บรักษา, ใช้, และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

– เพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ท่าน;
– เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์, แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง, และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง;
– เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน;
– สำหรับการเก็บบันทึกภายในและวัตถุประสงค์ในการจัดการบริหาร;
– สำหรับการวิเคราะห์, การวิจัยตลาด, และการพัฒนาธุรกิจรวมถึงเพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา, แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง, และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง;
– สำหรับการโฆษณาและการตลาดรวมถึงการส่งข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เราพิจารณาว่าอาจเป็นที่สนใจของท่าน และ;
-เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราและแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เราอาจจะมี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ:

– ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้พวกเขาสามารถให้บริการ ได้แก่ (ไม่จำกัดเฉพาะ) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ, ผู้ให้บริการด้านไอที, การจัดเก็บข้อมูล, ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและเซิร์ฟเวอร์, ผู้ติดตามหนี้, ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการโฆษณา, ที่ปรึกษามืออาชีพ, และผู้ประกอบการระบบการชำระเงิน;
– พนักงานของเรา, ผู้รับเหมา, และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรา;
– ใครก็ตามที่โอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเรา (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา) หรือโอน (โดยสุจริต);
– หน่วยงานรายงานเครดิต, ศาล, คณะตุลาการ, และหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่ท่านไม่ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน
– ศาล, คณะตุลาการ, หน่วยงานกำกับดูแล, และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายในอนาคตหรือเพื่อที่จะสร้าง, ใช้สิทธิ, หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา; และ
– บุคคลที่สามเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเช่น Google Analytics หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงฝ่ายที่จัดเก็บข้อมูลนอกประเทศออสเตรเลีย
– โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลียและท่านรับทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามเราจะขอให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

วิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นส่วนย่อยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการปกป้องในระดับที่สูงขึ้นภายใต้หลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติหรือเชื้อชาติของท่าน, ความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา, สหภาพแรงงานหรือสมาคมวิชาชีพหรือสมาชิกภาพ, ความเชื่อทางปรัชญา, รสนิยมหรือการปฏิบัติทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลชีวมิติ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

สิทธิ์ของท่านและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตัวเลือกและความยินยอม: โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ท่านยินยอมให้เรารวบรวมข้อมูล, เก็บรักษา, ใช้, และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ให้ข้อมูลก็อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่มีให้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม: หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สามเราจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านเป็นบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

การจำกัด: ท่านสามารถเลือกที่จะจำกัดการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากก่อนหน้านี้ท่านได้ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราโดยผ่านทางรายละเอียดด้านล่าง

การเข้าถึง: ท่านอาจขอรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสำหรับการให้ข้อมูลดังกล่าว ในบางกรณีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว 1988 (Cth) เราอาจปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน

การแก้ไข: หากท่านเชื่อว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านนั้นไม่ถูกต้อง, ไม่อัพเดท, ไม่สมบูรณ์, ไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เข้าใจผิด โปรดติดต่อเราโดยผ่านทางรายละเอียดด้านล่าง เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่พบว่าไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์, ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่อัพเดท

การร้องเรียน: หาท่านเชื่อว่าเราได้ละเมิดหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลียและต้องการร้องเรียน โปรดติดต่อเราโดยผ่านทางรายละเอียดด้านล่างและแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา เราจะตรวจสอบข้อร้องเรียนของท่านทันทีและตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดผลการสอบสวนของเราและขั้นตอนที่เราจะดำเนินการเพื่อจัดการกับการร้องเรียนของท่าน

ยกเลิกการสมัคร: หากท่านต้องการยกเลิกฐานข้อมูลอีเมลของเราหรือยกเลิกการติดต่อสื่อสาร (รวมถึงการสื่อสารการตลาด) โปรดติดต่อเราโดยผ่านทางรายละเอียดด้านล่างหรือยกเลิกโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ไว้ในการสื่อสารจากเรา

การจัดเก็บและความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมถูกรักษาปลอดภัย เพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้กำหนดขั้นตอนทางกายภาพ, อิเล็กทรอนิกส์, และขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและปกป้องข้อมูลจากการใช้งานในทางที่ผิด, การก่อกวน, การสูญเสีย, และการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ส่งไปหรือส่งโดยเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต การส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความเสี่ยงของท่านเอง แม้ว่าเราใช้มาตรการในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะไม่ถูกเปิดเผยในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้และเว็บบีคอน

เราอาจจะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่อยู่ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของท่าน คุกกี้ด้วยตัวของมันเองไม่ส่งที่อยู่อีเมลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาอนุญาตให้บุคคลที่สามเช่น Google ทำให้โฆษณาของเราปรากฏบนโซเชียลมีเดียและฟีดสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่ของเรา และเมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์ของเราข้อมูลนี้อาจเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้

เราอาจใช้เว็บบีคอนบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เว็บบีคอน (หรือที่เรียกว่า Clear GIFs) เป็นโค้ดขนาดเล็กที่ถูกวางบนหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เข้าชมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูเว็บเพจของผู้เยี่ยมชม ตัวอย่างเช่น เว็บบีคอนสามารถใช้เพื่อนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเว็บหรือส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านั้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ทางเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นได้และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ท่านกรอกให้ในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การแก้ไข

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราโดยการเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเรา เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าท่านรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของเรา

สำหรับคำถามหรือประกาศใดๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่:

จีนิกส์ Genics Pty Ltd ABN 86 623 276 586

อีเมล์: notices@genics.com.au

อัพเดทล่าสุด: 1/2/19

เริ่มต้นการวิเคราะห์ทดสอบ

Shrimp MultiPath และ Shrimp ID technology พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบในธุรกิจของท่าน

สั่งวิเคราะห์ทดสอบ