เกี่ยวกับ

ปฏิวัติการวิธีการทำฟาร์มในปัจจุบันเพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกในอนาคต

โรคเป็นอุปสรรคหลักต่อการเพิ่มผลผลิตของระบบการผลิตอาหารทั่วโลกและมักเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับประกันได้

จีนิกส์ได้นำเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้เข้าใจและบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงสุดและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม

แล้วมันทำงานอย่างไร

ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค 13 ชนิดในกุ้งที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ มีระดับความไวของการวิเคราะห์ทดสอบเท่ากับและส่วนใหญ่แล้วเหนือกว่ามาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปในปัจจุบัน

Shrimp MultiPath จะวิเคราะห์ตรวจจับสารพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักดีของเชื้อก่อโรคทั้งหมดและมีการควบคุมคุณภาพภายในตัววิเคราะห์ทดสอบสำหรับการสกัดแยกกรดนิวคลีอีกทั้งหมด (total nucleic acid extraction) และกระบวนการย้อนการถอดรหัส (reverse transcription) วิธีการทดสอบวิเคราะห์นี้คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถตรวจจับเชื้อก่อโรคหลายชนิดในการวิเคราะห์ทดสอบเพียงครั้งเดียวในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ผลวิเคราะห์ที่รวดเร็ว

วิธี Shrimp MultiPath จะวิเคราะห์ผลทดสอบบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยท่านในการตัดสินใจการจัดการในฟาร์มกุ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดและลดความเสี่ยงในธุรกิจของท่าน

ข้อจำกัดของวิธีการมาตรฐานทั่วไปคือวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถตรวจจับเทมเพลตสารพันธุกรรมจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นในปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิดมัลติเพล็กซ์ (Multiplex PCR)

ในขณะที่ Shrimp MultiPath technology จะวัดปริมาณของเทมเพลตสารพันธุกรรมทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการ PCR เพื่อพิจารณาการขาดหาย, การคงอยู่, และปริมาณของเชื้อก่อโรคร่วม/สำเนาของเชื้อก่อโรคที่ตรวจพบเพื่อที่ให้ได้ผลวิเคราะห์ทดสอบที่ชัดเจนและแม่นยำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณค่าของ Shrimp MultiPath ที่เราส่งมอบให้กับผู้รับบริการ

  • เป็นเทคโนโลยีวิเคราะห์ทดสอบที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดสำหรับการคัดกรองเชื้อก่อโรคหลายชนิดในรายการที่ได้รับการออกแบบพัฒนามาเป็นอย่างดี (รายการวิเคราะห์ทดสอบนี้ได้พัฒนาผ่านการปรึกษาด้านอุตสาหกรรม) สำหรับอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงกุ้งทั่วโลก
  • มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยท่านในการตัดสินใจด้านการจัดการภายในฟาร์มบนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดและลดความเสี่ยง
  • ตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณของเชื้อก่อโรค 13 ชนิดที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ ด้วยระดับความไวของการวิเคราะห์ทดสอบเท่ากับและในบางกรณีเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบัน
  • Shrimp MultiPath จะวิเคราะห์ตรวจจับสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคทั้งหมดและควบคุมคุณภาพภายในวิธีวิเคราะห์ทดสอบสำหรับการสกัดแยกกรดนิวคลีอีกทั้งดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ (DNA and RNA extraction) และกระบวนการย้อนการถอดรหัส (reverse transcription)
    วิธีการทดสอบวิเคราะห์นี้คุ้มค่ากับการลงทุนและรวดเร็วในการตรวจจับเชื้อก่อโรคหลายชนิด

คุณค่าของ Shrimp ID ที่เราส่งมอบให้กับผู้รับบริการ

  • วิธีวิเคราะห์นี้คุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับการจัดทำดีเอ็นเอพันธุ์ประวัติ (DNA pedigree) และการจัดการข้อมูลหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic relationship matrix) ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  • ท่านสามารถสั่งวิธีวิเคราะห์ทดสอบ Shrimp ID พร้อมกันกับ Shrimp MultiPath ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อครั้งของการวิเคราะห์ทดสอบหากสั่งทดสอบทั้งสองวิธีพร้อมกันและลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการเก็บข้อมูล
  • สามารถใช้วิเคราะห์ทดสอบสารพันธุกรรมในกุ้งแวนนาไมหรือกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
  • เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบหาข้อมูลที่ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกันกับข้อมูลจาก Shrimp MultiPath และเหมาะสำหรับการวางแผนในการจัดการโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์หรือขยายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมและชาญฉลาด

เริ่มต้นการวิเคราะห์ทดสอบ

Shrimp MultiPath และ Shrimp ID technology พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบในธุรกิจของท่าน

สั่งวิเคราะห์ทดสอบ