ที่ปรึกษา Genics360 การวิจัยและพัฒนา โปรแกรมการเพาะพันธุ์ การสอบสวนโรค การตรวจสอบเชิงพาณิชย์ การพัฒนาฐานข้อมูล ความเชี่ยวชาญของสัตวแพทย์ ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียน

ส่งตัวอย่างของคุณ